Hartelijk dank voor uw interesse ...
Maar de bijeenkomst op 16 maart gaat niet door
Het blijft onze wens om samen met onze netwerkpartners en klanten te bepalen hoe wij optimaal aan kunnen sluiten bij de veranderende vraag naar postacademisch onderwijs in techniek en management. We gaan hier een andere invulling aan geven en komen dan graag weer bij u terug.
PAO Techniek en Management
Postbus 5048
2600 GA Delft
015 278 46 18
info@paotm.nl
www.paotm.nl
Social media
Twitter   Facebook   Linkedin   Google Plus
Partner van de Bouwcampus
De bouwcampus